Dobronín 620 kW

Operator: Dobrosev a.s.
Rozpoczęcie: 2010 r.

Stacja biogazowa wykorzystuje do produkcji biogazu obornik z gospodarstwa hodowlanego. Instalacja została zgrabnie wkomponowana w teren. Część istniejących obiektów została zaadaptowana na potrzeby biogazowni np. budynek kogeneracyjny, silosy, zbiornik przygotowawczy.

Dobronin biogas sation download