Elektrownia Biogazowa Przykona 1 897 kW

Operator: Bioelektrownia Przykona Sp. z o.o.
Rozpoczęcie: 2014

Biogazownia rolnicza, wykorzystująca w procesie fermentacji produkty
pochodzenia rolniczego, oraz odpady z przetwórstwa owocowo –
warzywnego. Zastosowana technologia do obróbki surowców jest
rozwiązaniem sprawdzonym i dopracowanym na wielu biogazowniach
w Europie. Zamontowane urządzenia są energooszczędne jak również
odporne na mechaniczne uszkodzenia. Wyprodukowana energia cieplna
w układach kogeneracji będzie wykorzystywana do ogrzewania obiektów
użyteczności publicznej w okolicy, a także w procesach technologii
suszenia w sąsiadującym przedsiębiorstwie.

Elektrownia Biogazowa Przykona 1 897 kW